ثبت اطلاعات خوابگاه


آخرین مرحله ثبت:
اطلاعات فرم زیر را تکمیل کرده و بر روی دکمه ثبت نهایی کلیک کنید تا اطلاعات خوابگاه شما در نتایج جستجو قرار گیرد.

اگر در پر کردن اطلاعات فرم مشکل دارید و یا شهر شما در لیست موجود نمی باشد، موارد خواسته شده را به info@khabkade.ir ارسال کنید تا ما برای شما عملیات ثبت را انجام دهیم.مثال: اینترنت و یا ماشین لباسشویی
(امکانات مختلف را با Enter در خط جداگانه قرار دهید)نیازی به کد شهرستان نمی باشد
(اگر چند شماره دارید، هر کدام را با Enter در خط جداگانه قرار دهید)

متن دلخواه؛ مثال: اتاق 2 تخته: نفری 300 هزار تومان ماهیانه
(هر نوع قیمت را با دکمه Enter در خط جداگانه ثبت کنید)
ودیعه را نیز با متنی دلخواه در خطی جدا بنویسید.

قیمت ها مربوط به چه تاریخی می باشند؟
اطلاعات زیر برای تغییر مشخصات خوابگاه خود و آگاهی از میزان جستجو و کلیک کاربران بر روی خوابگاه شما لازم می باشد:

توجه: اطلاعات وارد شده در این فرم، در سیستم ثبت می شوند اما برای کاربران قابل نمایش نخواهند بود تا زمانیکه توسط خوابکده تأیید شوند.